Návod

23. listopadu 2012 v 21:46 | admin

Čo sú Doragoni?

Doragoni sú ľudia, ktorých predkovia sú draci. Ich rodičia nemusia byť nutne Doragoni. Gén Doragon sa nededí z generácie na generáciu. Občas nejakú tú generáciu preskočí, alebo sa po dlhé stáročia neprejaví vôbec.
Gén sa slabo prejavuje pred trinástym rokom života a plne sa prejavý na trináste narodeniny. Do tejto doby je Doragon človek. Po tom, čo sa prejaví gén, už viac nemôže zostávať v ľudskej spoločnosti, keďže netrénovaný Doragon je nebezpečný ako pre ostatných, tak aj pre seba. Približne v tejto dobe sú Doragoni privedení tzv. Zberačmi do akadémie.
A ako sa prejavuje gén? Skrátka tak, že sa prejavia schopnosti a mágia Doragona alebo Vám z ničoho nič narastie chvost...

Vek

Tak, aby bolo jasné ako to je s vekom...
V 13 rokoch sa z človeka stáva Doragon. Doragon rastie do 21 rokoch ako normálny človek. Potom jeho rast zastane. Vo veku 17 rokov nastáva čosi ako Doragonia puberta. Tá trvá rok. Doragoni sa dožívajú vysokého veku a aj keď zomrú na starobu (čo je približne 700 rokov) stále vyzerajú najviac na 21.
8 rokov, kým Vaše postavy dospejú, samozrejme čakať nebudeme. Vaša postava bude starnúť každý mesiac o jeden rok.

Schopnosti


Tu sú základné schopnosti Doragonov. Tieto schopnosti má každý Doragon. Niektoré však môžete trénovať až po dosiahnutí určitej úrovne. Okrem vypísaných sú aj špeciálne schopnosti, ktoré môžete získať ako odmenu pri nejakej akcii priamo od adminky.
  • Sila
  • Obrana
  • Obratnosť
  • Mágia
  • Rýchlosť
  • Výdrž
  • Častočná premena na draka
  • Kompletná premena na draka
  • Lietanie
Svoje schopnosti môžete zvýšiť tréningom. Stačí napísať do komentárov svojho profilu:

vzor:

dátum (15.11.2012)
tréning+trénovanú schopnosť (tréning-sila)

Za 4 takéto zápisy dostanete bod do trénovanej vlastnosti, ktoré sú zapisované:

vzor:

Sila

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sila zvládaná z cca 30%

Úrovne

Tu sú úrovne Doragonov, ktoré bude každý dodržiavať:

Mláďa

Mláďa je každý 13-ročný Doragon. Jeho schopnosti sú nevyvážené a nedajú sa kontrolovať. Keď sú mláďatá frustrované, stáva sa, že ich sila rapidne vzrastie na úroveň Lovca. Po takomto rapídnom náraste sily sú však veľmi vyčerpané. Neovládajú plnú premenu a nevedia lietať. Nevedia ovládať ani čiastočnú premenu, no vplyvom emócií im môže niekedy narásť ten chvost alebo pazúry. Samozrejme, to isté platí aj s mágiou.

Schopnosti: sila, obrana, obratnosť

Mág

Táto úroveň sa dosiahne po 15-tom roku. Tu už Doragon dokáže používať základy jeho mágie. Je to pre neho nová hračka a tak často experimentuje a snaží sa naučiť čo najviac kúzel. Doragon zisťuje, že sa dokáže pohybovať veľkou rýchlosťou, no keďže nemá takmer žiadnu výdrž, je táto schopnosť silno obmedzená.

Schopnosti: sila, obrana, obratnosť, mágia, rýchlosť

Lovec

17-ročný Doragon sa nachádza v akoby Doragonej puberte. (samozrejme to nemusí byť takto aj pre vašu postavu, ale len adminke urobíte radosť, ak budete aj vy v nejakom tom štádiu dračej puberty xD)Väčšina Doragonov je po sedemnástke náladová, nevrlá a prejavujú sa u nich zvieracie pudy. Častejšie trávia čas v lesoch, kde sa venujú loveniu (to neznamená, že musíte jesť zvieratá). Trénujú tak svoju rýchlosť a obratnosť. Taktiež už majú nejakú tu výdrž a sú pokročilejší v mágii. Sú čoraz viac agresívnejší a vyhladávajú súboje.

Schopnosti: sila, obrana, obratnosť, mágia, rýchlosť, výdrž, čiastočná premena na draka

Opatrovateľ

Po dosiahnutí 18 roku, Doragoni, ktorí o to požiadajú sa stávajú tzv. opatrovateľmi. Dostanú na starosť jedno 13-ročné mláďa a majú úlohu na neho dohliadať a postupne ho trénovať. Dohliadajú na neho rok. Doragoni, ktorý nezažiadajú o hodnosť opatrovateľa, zostávajú lovcami, aj keď už nie sú v puberte.

Letec

V 19 rokoch nastáva najdôležitejšie obdobie pre Doragona. Zvládol totiž kompletnú premenu na draka a učí sa lietať. Doragoni podliehajú svojmu dračiemu pudu a len čo ovládnu lietanie, na zemi sa zdržujú len krátko.

Schopnosti: sila, obrana, obratnosť, mágia, rýchlosť, výdrž, čiastočná premena na draka, kompletná premena na draka, lietanie

Dospelý Doragon

Doragon sa stáva dospelým v 21 rokoch a tým ukončuje akadémiu a odchádza žiť do mesta. Pre dospelých Doragonov je tu pestrý výber zamestnaní. Môžu sa dokonca stať aj učiteľom v akadémii.

Predstaviteľ

Udeľuje sa len študentom. Táto úroveň označuje najsilnejšieho Doragona v triede. Predstavitelia môžu byť len dvaja. Dohliadajú na svoje triedy, riešia spory medzi svojimi spolužiakmi a pomáhajú učiteľom. Táto úroveň sa bude aktualizovať pravideľne každý mesiac.

Elemental & Spiritual

Doragoni


Doragoni sa delia na 2 základné skupiny. Elemental Doragoni a Spiritual Doragoni. Záleží na tom, aký draci boli ich predkovia. Doragoni z každej skupiny ovládajú dokopy 6 druhov mágie. Jeden Doragon môže ovládať len jeden druh mágie. Elemental a Spiritual draci boli prirodzení nepriatelia a to platí aj pre väčšinu Doragonov.

Shadow Doragoni


Shadow Doragoni sú k nerozoznaniu od ostatných Doragonov. Sú to temný Doragoni, čo ovládajú čiernu mágiu. No existencia Shadow Doragonov nie je potvrdená. Môže to byť hociktorý z Elemental alebo Spiritual Doragonov, pretože títo Doragoni nemajú žiadnu špecifickú mágiu. Nikdy nemôžete vedieť, či práve Váš spolusediaci nie je Shadow Doragon. Veľa Doragonov (a rôznych iných bytostí) považuje Shadow Doragonov len za legendu. Žijú v utajení pred inými a ticho a trpezlivo spriadajú vlastné plány už po celé stáročia. Čierna mágia Shadow Doragonov nie je dedičná narozdiel od Elemental alebo Spiritual. Ich predkovia nemuseli byť temný draci. Skutočne sa temná mágia môže objaviť u kohokoľvek. Ich mágia (či už elemental alebo spiritual) je omnoho silnejšia než u ostatných. Už mláďatá dokážu vyvolávať silné plamene, tvoriť mocné štíty, vyvolávať víchrice alebo spôsobovať mučivú bolesť. No Shadow Doragoni tieto svoje schopnosti taja, sú krutí, neľútostní a pevne presvedčení, že by svet mal patriť len im, tým mocným.Mágia Elemental Doragonov

Oheň

Doragon, ktorý ovláda ohnivú mágiu, má moc nad týmto mocným živlom. Väčšinou je ohnivý Doragon vodcovský typ, čo viniká silou. Mláďa ho nevie ovládať takmer vôbec. Len občas sa mu pod návalom emócií podarí vyvolať iskru, alebo niečo zapáliť. Mág už dokáže vyvolať a zhasínať plamene. Lovec ich dokáže formovať do rôznych tvarov ako len chce. Letec už je tak mocný, že môže podpáliť celý les bez najmenšej námahy. Dospelý Doragon už môže s ohňom robiť čokoľvek si zmyslí. Dokáže dokonca extrémne zvýšiť jeho teplotu.

Voda

Vodný Doragoni sú obyčajne veselí a inteligentní. Mláďatá dokážu maximálne manipulovať s malým množstvom vody a to tiež len ak sú pod vplyvom svojich emócií. Mág dokáže manipulovať s menším množstvom vody. Lovec dokáže chodiť po vode a manipulovať s omnoho väčším množstvom vody. Letec dokáže vyvolať dážď, či už mierny letný dáždik alebo ničivý tajfún. Dospelý dokáže vytvárať vodu a má neomedzené možnosti.

Vzduch

Prevažne tichý Doragoni väčšinou ovládajú mágiu vzduchu. Mláďa môže tak akurát vyvolať mierny závan vetra, no mág už vie povolať mocný vietor, čo vie menšieho Doragona zhodiť z nôh. Lovec môže pomocou vetra zraniť svoju obeť. Ako letec má Doragon najväčšie spojenie so svojím živlom. Vie povolať menšie tornádo. Dospelý Doragon už vytvára riadne silné hurikány a dokonca dokáže zastaviť príval vzduchu do plúc a tým niekoho udusiť. (pamätáme, že nikoho nesmieme zabiť!)

Blesk

Doragoni s bleskovým živlom sú obvykle rýchli. Mláďatá dokážu v čase núdze vyvolať malý výboj. Dokáže omráčiť niektoré menšie zvieratá. Mágovia môžu omráčiť akékoľvek zviera a komukoľvek uštedriť poriadny šok. Vyvolajú dokonca aj menší blesk. Lovci už môžu pomocou blesku alebo výboju zabiť (opäť pamätáme na pravidlo nikoho nezabíjať. Teda ak je to hráč). Letci už dokážu vyvolať oveľa viac bleskov a dospelí búrku.

Zem

Nadaní umelci majú väčšinou mágiu zeme. Mláďatá môžu nanajvýš spôsobiť slabý otras. Mágovia už menšie zemetrasenie. Nič nepadá, nič neničí. Tiež môžu pohnúť skalami. Lovci už hýbu obrobskými skalami a ich zemetrasenia sú dosť silné. Letci drvia skaly holou rukou, ich zemetrasenia vyvracajú stromy a ničia menej pevné budovy a šikovnejší dokážu vytvárať tunely. Dospelí si so zemou robia, čo sa im zachce. Katastrofálne zemetrasenia, rozsiahle bludiská podzemných tunelov a dokonca aj modelovanie skál.

Ľad

Ľadoví Doragoni si držia odstup. Sú chladní a vyrovnaní. Niekedy až krutí. Mláďatá nemôžu robiť nič viac ako trochu zchladiť prostredie. Mágovia mrazia čokoľvek, čo nie je väčšie ako priemerný pes. Lovci zmrazia prakticky čokoľvek. Letci vyvolávajú sneh a dospelí tvoria z ľadu nekonečné kreácie.

Mágia Spiritual Doragonov

Vízie

Mláďatá majú tušenie, čo sa stane. Mágovia mávajú záblesky budúcnosti vzdialenej len pár minút. Lovci už môžu vidieť rozsiahle vízie toho, čo sa stane behom 2 týždňov. Letci dokážu viedieť nielen to čo bude v blízskej a ďalekej budúcnosti, ale majú už aj záblesky prítomnosti. Dospelím sa otvára celý čas. Môžu vidieť za jedinú sekundu desiatky rokov z minulosti, prítomnosť aj budúcnosť.

Teleportácia

Mláďa túto schopnosť nedokáže ovládať vôbec. Nanajvýš vie na veľmi malú vzdialenosť premiestniť dáky malý predmet. Mág dokáže teleportovať už omnoho väčšie veci na vzdialenosť niekoľko metrov. Až lovec sa dokáže teleportovať. Tiež ale nie na viac ako pár metrov. Letec už teleportoje na ohromné vzdialenosti veci do veľkosti nákladiaku. Sám sa dokáže teleportovať nanajvýš kilometer. Dospelý dokáže teleportovať prakticky čokoľvek a sám sa teleportuje na ohromné vzdialenosti.

Štít

Mláďa vie v prípade núdze na 2-3 sekundy vytvoriť nestabilný štít okolo malej časti jeho tela. Mág dokáže vytvoriť štít okolo celého tela. Udrží ho pár minút. Lovec už dokáže štít udržať dlhšie a obklopiť štítom môže aj malú skupinku osôb. Nemôže však vytvoriť viac než jeden štít naraz. Letec môže vytvoriť viac štítov a tiež niekoľkonásobný štít. Dospelí má moc vytvoriť veľmi mocný štít a ochrániť celé mestá a armády. (Nezabúdajte, že každý štít má slabé miesto)

Liečenie

Mláďa túto schopnosť nie je schopné ovládať. Ak je vážne zranené, dokáže len utlmiť bolesť. Mág dokáže vyliečiť malé zranenia na svojom tele alebo zastaviť z určitej miery krvácanie. Lovec dokáže liečiť aj iných než seba. Vylieči zvieratá a menšie zranenia u ľudí. Letec už dokáže liečiť vážnejšie zranenia a dospelý môže vyliečiť smrteľne zraneného človeka (a iné kreatúry :D)

Bolesť

Je to veľmi temná a neobvyklá mágia a je typická pre temných Doragonov. Mláďa ju neovláda. Mág dokáže spôsobiť menšiu bolesť zvieratám približne o veľkosti koňa. Lovec už dokáže svojej koristi spôsobiť tak veľkú bolesť, že to položí na kolená aj slona. Letec môže spôsobovať bolesť aj ľuďom. Táto bolesť je ešte pre ľudí znesiteľná, no pre zvieratá smrteľná. Dospelý vie spôsobiť nepredstaviteľné muky a dokonca zabiť.

Myseľ

Mláďa dokáže občas (no nie moc často) započuť myšlienky iných ako prerušovaný šepot. Mág vie zachytiť už súvislé vety no iba na 15 sekúnd. U lovca sa rozvinula aj ďalšia schopnosť mágie mysle. Vie ovládnuť mysel zvierat o veľkosti väčšieho vlka. Ddokáže ho prinútiť vidieť čo chce a pri menších zvieratách ich celkom ovládnuť. Letec už jasne počuje myšlienky iných (max. 20 minút) a dokáže ovládnuť myseľ akéhokoľvek zvierata. Dospelý už môže neomedzene čítať myšlienky a dokáže ovládnuť myseľ ľudí. (Tým, že ovládnu niečiu myseľ môžu s ním istú dobu manipulovať, no nemôžu ho prinútiť sa zabiť.)

Lovci DoragonovLovci Doragonov sú tu už takmer tak dlho ako samotní Doragoni. Väčšinou platí, že sú nejako spriaznení s Doragonmi. Považujú Doragonov za zlo a aj keď medzi Doragonmi a Lovcami je momentálne mier, obe strany číhajú na nejaký prestupok od tej druhej, aby mali dôvod začať bojovať. Lovci Doragonov majú taktiež akadémiu, kde sa budúci nádejní lovci môžu trénovať. Táto akadémia je na susednej hore, Davros, ktorej les sa spája s lesom hory Arkos, kde je akadémia Doragonov. Preto sa stáva, že sa študenti oboch akadémii niekedy stretnú. V tejto akadémii je len jedna trieda, no Lovci sa rozdeľujú na niekoľko základných skupín, podľa ich spôsobu boja.VekTak ten vek tu bude inak ako u Doragonov. V registrácii mi skrátka napíšete vek a keď si ho budete chcieť zmeniť, skrátka mi napíšete. Navýšiť si ho však môžete maximálne o jeden rok za mesiac.
Schopnosti a úrovne
Opäť narozdiel od Doragonov budú mať Lovci aj iné to bodovanie schopností a vlastne s tým aj ich úrovne. Bodovanie schopnosti bude na základe rozdelenia podľa štýlu boja:Arias

Aria Lovci sú čosi ako duchovní. Sú to väčšinou veriaci. Ich spôsob boja je založený na modlidbách, rôznych zaklínadlách (väčšina je imitáciou dávnych zaklínadiel používaných Doragonmi), amuletoch a tvorbou bariér. Nie sú športovne založení.Docs

Doc Lovci na bojisko nepatria takmer vôbec. Sú to ošetrovatelia a slúžia len ako podpora. Používajú zaklínadlá na liečenie a okrem toho môžu vyrábať rôzne jedy, čo je u väčšiny jediný spôsob boja.Tamers

Tamer Lovci sú ľudia so silnou dušou a mysľou. Ich dôvera v samého seba je pre nich veľmi dôležitá, pretože v boji používajú rôzne monštrá, čo dokážu vyvolávať. Keby nemali silnú vôľu, monštrá, čo vyvolajú by sa vzbúrili a zaútočili na nich. Preto musia byť za každých okoľností vyrovnaní.Gunsliders

Gunslider je pomerne mladé odvetvie Lovcov v porovnaní s ostatnými. Zato však veľmi ubľúbené. Gunslider Lovci totiž používajú strelné zbrane akéhokoľvek druhu so špeciálnymi nábojmi.Knights

Do tejto kategórie sa radia Lovci, čo k boji používajú zbrane (meče, kopie, kosy, dýky, kladivá, luky a šípy...) Prvú líniu tvoria väčšinou práve títo Lovci. Spolu s Arias sú tým najstarším odvetvím.A schopnosti sa budú zapisovať takto:Aria/ Doc/ Tamer/ Gunslider/ Knight

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(bude len jedna takáto dlhá, v prípade zakúpenia zbraní, ktoré to budú vyžadovať, budú ďalšie normálnej veľkosti)


Tréning sa zapisuje rovnako ako u Doragonov

Úrovne
Úrovne sa budú udávať podľa hlavnej schopnosti (Aria, Doc...)Učeň- po registrácii

1.trieda- po dosiahnutí 10 bodov

2.trieda- po dosiahnutí 20 bodov

3.trieda- po dosiahnutí 40 bodov

Plnohodnotný lovec- 50 bodovDoragonka
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama